Kreativitet, kunskap och massor med glädje!

Kreativitet gör det lättare och roligare för barn att lära. Kreakidboxarna är därför satt i hop med tanke på kreativitet och kunskap.

För att du som vuxen lätt skall kunna se vilka förmåger barnet utvecklar genom varje kreativa projekt och experiment, har vi introducerat olika symboler för olika lärningsmål. Lärningsmålen är utarbetat på bakgrund av förskolans läroplan och lågstadiets kunskapsmål.

Kreativitet

Motorik

Resonemang

Interaktion

Siffror och former

Vetenskap